ส่งข้อความ
SHENZHOU CITY JUMAO COMMERCIAL AND TRADING CO.,LTD
อีเมล vivisu606@hotmail.com โทร: 86-151-2783-7706
ติดต่อเรา
บ้าน >

SHENZHOU CITY JUMAO COMMERCIAL AND TRADING CO.,LTD ข้อมูลติดต่อ

86-151-2783-7706
2 กิโลเมตรทางใต้ของสถานีรถเมล์ อานพิง จังหวัด เมืองเฮงชุย จังหวัดเฮเบ่ย ประเทศจีน
ติดต่อเราตลอดเวลา
ข้อมูลมากกว่านี้

ชื่อ บริษัท :

SHENZHOU CITY JUMAO COMMERCIAL AND TRADING CO.,LTD

ที่อยู่:

2 กิโลเมตรทางใต้ของสถานีรถเมล์ อานพิง จังหวัด เมืองเฮงชุย จังหวัดเฮเบ่ย ประเทศจีน

ที่อยู่โรงงาน :

2 กิโลเมตรทางใต้ของสถานีรถเมล์ อานพิง จังหวัด เมืองเฮงชุย จังหวัดเฮเบ่ย ประเทศจีน

เวลาทํางาน:

8:00-18:00

โทรศัพท์ :

86-151-2783-7706(เวลาทํางาน:)

+86 15127837706(เวลานอกการทํางาน)

อีเมล

Director: Mrs. ViVi Su

โทรศัพท์ :

+86 15127837706

วอทส์แอพพ์ :

วีชัต :

+86 15127837706

อีเมล